четвер, 30 жовтня 2014 р.

КОНФЕРЕНЦІЇ листопад-2014

Шановні колеги!
Громадська організація «Західноукраїнське наукове товариство»
запрошує Вас взяти участь у Інтернет – конференціях
з економіки, правових наук та державного управління,
що відбудуться у листопаді 2014 року

ПЕРЕВАГИ ЩОДО УЧАСТІ: 
· Форма участі: дистанційна
(Інтернет – участь на  http://nauktov.blogspot.com/  ).
· Матеріали конференцій будуть опубліковані:
- на сайті: http://nauktov.blogspot.com
- у  науковому журналі  з питань права, економіки та державного управління “Західноукраїнський науковий вісник” (ISSN 2311-018X).
· Кожен учасник отримає:
Збірник + сертифікат, що підтверджує участь у конференції.
Найактивніші  наукові керівники -  відзначатимуться почесними грамотами.
· Розсилка збірників -  на протязі 10 днів з моменту проведення конференції.
· Учасники самостійно визначають розмір організаційного внеску
ІМІЖРЕГІОНАЛЬНА
НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Соціально – економічний розвиток України та регіонів»
Дата проведення:  12 листопада 2014
Тези подати до:  11 листопада 2014
Тематичні напрями:
1. Реалізація соціальної політики в контексті світового та вітчизняного досвіду.
2. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку.
3. Соціальна робота в Україні та за кордоном.
4. Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин.
5. Соціально-економічні інновації.
6. Політико-правові проблеми розвитку суспільства.
7. Менеджмент. Маркетинг. Логістика.
8. Економіка сучасного підприємства.
9. Зовнішньоекономічна діяльність.
10. Актуальні аспекти розвитку сучасного обліку та аудиту.
11. Фіскальна політика.
12. Механізми реалізації державної регуляторної політики.
13. Стратегія і бізнес-планування як основа стійкого розвитку.
14. Інформаційне суспільство як пріоритет стійкого соціально-економічного розвитку.

ІII МІЖРЕГІОНАЛЬНА
НАУКОВО – ПРАКТИЧНАКОНФЕРЕНЦІЯ
«Тенденції розвитку законодавства
та удосконалення правозастосовчої практики
в сучасних умовах: національний та світовий досвід»
Дата проведення: 20 листопада 2014
Тези подати до: 16 листопада 2014
Тематичні напрями:
1.Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
2. Конституційне право.
3. Адміністративне право та процес.
4. Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
5. Трудове право; право соціального забезпечення.
6. Правове регулювання господарської діяльності; фінансове право.
7. Земельне право; аграрне право; екологічне право.
8. Інформаційне право.
9. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
10.Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
11.Судоустрій; прокуратура та адвокатура.
12.Міжнародне право.
13.Політологія.
14.Філософія права.

Немає коментарів:

Дописати коментар