субота, 9 березня 2013 р.

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у конференціях,  що відбудуться у І півріччі 2013 року (м. Івано-Франківськ):


МІЖРЕГІОНАЛЬНА
НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Тенденції розвитку законодавства та
 удосконалення правозастосовчої практики
в сучасних умовах: національний та світовий досвід»
 Дата проведення: 26 квітня 2013
Тези подати до: 21 квітня
 Тематичні напрями:
1.Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
2. Конституційне право.
3. Адміністративне право та процес.
4. Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
5. Трудове право; право соціального забезпечення.
6. Правове регулювання господарської діяльності; фінансове право.
7. Земельне право; аграрне право; екологічне право.
8. Інформаційне право.
9. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
10.Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
11.Судоустрій; прокуратура та адвокатура.
12.Міжнародне право.
13.Політологія.
14.Філософія права.


ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Державотворчі процеси в Україні та світі:
реалії проблеми, перспективи»
 Дата проведення: 29 квітня 2013
Тези подати до: 25 квітня
Тематичні напрями:
1.Політико-правові проблеми розвитку суспільства.
2. Актуальні аспекти державного управління.
3. Моделювання соціально-економічних процесів в сучасних умовах.
4. Зовнішньоекономічна діяльність.
5. Міжнародне співробітництво в контексті публічно-правових відносин.
6. Соціальна робота в Україні  та за кордоном.
7. Економіка сучасного підприємства: теоретико-прикладний аспект.
8. Освіта. Наука. Культура.
9. Проблеми та перспективи становлення інститутів громадянського суспільства: національний та світовий досвід.
10. Розвиток туризму та рекреації.
11. Державна політика у сфері охорони здоров'я.
12. Національна конкурентоспроможність в контексті глобалізації світової економіки.
13. Конкурентоспроможність підприємств та галузей в Україні: реалії, проблеми, перспективи.


ІІІ МІЖРЕГІОНАЛЬНА
НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Україна на шляху до реформ:
політико-правові проблеми сучасності»
Дата проведення: 2 травня 2013
Тези подати до: 29 квітня
 Тематичні напрями:
1.Сучасна економічна система та тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття.
2. Актуальні проблеми державного управління.
3. Концептуальні аспекти розвитку правовідносин та правової науки.
4. Механізми реалізації державної регуляторної політики.
5. Освіта та наука в умовах реформування
6. Менеджмент. Маркетинг. Логістика.
7. Філософія та релігія.
8. Демографічна політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку.
9. Організація соціальної роботи в умовах реформування.
10. Туризм та готелярство: тенденції становлення та розвитку.
11. Розвиток мистецтва та дизайну в Україні.
12. Історія України та світу.
13. Політичні процеси як чинник державотворення.
14. Соціально-політичні трансформації на регіональному рівні.
15. Громадсько-політичні рухи в Україні та світі.
16. Мовна політика в Україні та за кордоном.
17. Економічні аспекти глобальних проблем
18. Культура українського народу: історія, сучасність, майбутнє.


ІІІ ВСЕУКРАІНСЬКА
НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Сучасна економічна система
та тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття»
Дата проведення: 12 травня 2013
Тези подати до: 9 травня
Напрями роботи:
1. Теоретико - методологічні основи сучасної економічної теорії.
2. Механізм ринку і проблеми його розвитку.
3. Економічна безпека України.
4. Економічні аспекти глобальних проблем.
5. Циклічні коливання та кризи в економіці.
6. Проблеми та перспективи розвитку маркетингу в Україні.
7. Міжнародні валютні відносини.
8. Новітні тенденції в еволюції власності.
9. Механізми державного регулювання економіки.
10. Менеджмент. Маркетинг. Логістика.
ІІ МІЖРЕГІОНАЛЬНА
НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Соціально – економічний розвиток України та регіонів»
Дата проведення: 23 травня 2013
Тези подати до: 19 травня
 Тематичні напрями:
1. Реалізація соціальної політики в контексті світового та вітчизняного досвіду.
2. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку.
3. Соціальна робота в Україні та за кордоном.
4. Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин.
5. Соціально-економічні інновації.
6. Політико-правові проблеми розвитку суспільства.
7. Менеджмент. Маркетинг. Логістика.
8. Економіка сучасного підприємства.
9. Зовнішньоекономічна діяльність.
10. Актуальні аспекти розвитку сучасного обліку та аудиту.
11. Фіскальна політика.
12. Механізми реалізації державної регуляторної політики.
13. Стратегія і бізнес-планування як основа стійкого розвитку.
14. Інформаційне суспільство як пріоритет стійкого соціально-економічного розвитку.ІІІ ВСЕУКРАІНСЬКА
НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Актуальні проблеми державного управління»
Дата проведення: 28 травня 2013
Тези подати до: 25 травня
Напрями роботи конференції:
1. Теоретико-методологічні аспекти державного управління.
2. Розвиток державного управління та державної служби: міжнародний досвід.
3. Організаційно-правові засади державного управління  в умовах глобалізації.
4. Механізми державного управління регіональним економічним розвитком.
5. Актуальні проблеми кадрової політики та організації публічної служби у владних інститутах.
6. Проблеми та перспективи розвитку ІТ-технологій в управлінській діяльності.
7. Управління в трансформаційній економіці.
8. Механізми реалізації державної регуляторної політики.Форма участі: дистанційна (Інтернет – участь на http://nauktov.blogspot.com/ ).
Матеріали конференцій будуть опубліковані на сайті: http://nauktov.blogspot.com
та у виданні “Західноукраїнський науковий вісник”
Кожен учасник отримає сертифікат, що підтверджує його участь у конференції.
Найактивніші учасники конференцій будуть відзначені почесними грамотами.
Збірник буде вислано кожному учаснику за адресою, вказаною у заявці на протязі одного місяця з моменту проведення конференції.