субота, 15 вересня 2012 р.

Конференції - 2012: Державне управління. Економіка. Право

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у конференціях, що відбудуться у ІІ півріччі 2012 року (м. Івано-Франківськ):

МІЖРЕГІОНАЛЬНА
НАУКОВО – ПРАКТИЧНА  КОНФЕРЕНЦІЯ
«Соціально – економічний розвиток України та регіонів»
Дата проведення: 22 листопада 2012 р.
Тези подати до: 17 листопада 2012 р.

Тематичні напрями:
1. Реалізація соціальної політики в контексті світового та вітчизняного досвіду.
2. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку.
3. Соціальна робота в Україні та за кордоном.
4. Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин.
5. Соціально-економічні інновації.
6. Політико-правові проблеми розвитку суспільства.
7. Менеджмент. Маркетинг. Логістика.
8. Економіка сучасного підприємства.
9. Зовнішньоекономічна діяльність.
10.Актуальні аспекти розвитку сучасного обліку та аудиту.
11.Фіскальна політика.
12.Механізми реалізації державної регуляторної політики.
13.Стратегія і бізнес-планування як основа стійкого розвитку.
14.Інформаційне суспільство як пріоритет стійкого соціально-економічного розвитку.
__________________________________________

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Державотворчі процеси в Україні та світі: реалії проблеми, перспективи»

Дата проведення: 31жовтня 2012 р.
Тези подати до: 27 жовтня 2012 р.
Тематичні напрями:
1. Політико-правові проблеми розвитку суспільства.
2. Актуальні аспекти державного управління.
3. Моделювання соціально-економічних процесів в сучасних умовах.
4. Зовнішньоекономічна діяльність.
5. Міжнародне співробітництво в контексті публічно-правових відносин.
6. Соціальна робота в Україні та за кордоном.
7. Економіка сучасного підприємства: теоретико-прикладний аспект.
8. Освіта. Наука. Культура.
9. Проблеми та перспективи становлення інститутів громадянського суспільства: національний та світовий досвід.
10. Розвиток туризму та рекреації.
11. Державна політика у сфері охорони здоров'я.
12. Національна конкурентоспроможність в контексті глобалізації світової економіки.
13. Конкурентоспроможність підприємств та галузей в Україні: реалії, проблеми, перспективи.


Форма участі: дистанційна (Інтернет – участь на http://nauktov.blogspot.com/ ).
Матеріали конференції будуть опубліковані на сайті: http://nauktov.blogspot.com
та у виданні “Західноукраїнський науковий вісник”
Кожен учасник отримає сертифікат, що підтверджує його участь у конференції.
Найактивніші учасники конференцій будуть відзначені почесними грамотами.
Збірник буде вислано кожному учаснику за адресою, вказаною у заявці на протязі одного місяця з моменту проведення конференції.

Бажаємо успіхів!