пʼятниця, 2 червня 2017 р.

Про підсумки роботи конференцій

Громадською організацією 
“ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО”
спільно з УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ПРАВОВОЇ РОБОТИ ТА ПРАВОВОЇ ОСВІТИ
Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області
у травні 2017  року організовано та успішно проведено  

Науково-комунікативні заходи проводились з метою комплексного розгляду актуальних проблем державного управління та ключових політико-правових проблем сучасності в умовах реформування із залученням науковців, аспірантів, студентів, фахівців у галузі державного управління.

·         ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІНННЯ (Мороз Світлана Анатоліївна, науковий співробітник Навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України (м. Харків))
·         ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ (Оленцевич Наталія Володимирівна, к.е.н., доцент, зав. кафедрою  економічної теорії, державного управління і адміністрування ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»)
·         СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ ЯК КЛЮЧОВОЇ ЛАНКИ В СИСТЕМІ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (Левкун Тетяна Василівна, кандидат наук з державного управління, Провідний спеціаліст відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області, Голова ГО «Західноукраїнське наукове товариство»)
·         РОБОТА ЗА СУМІСНИЦТВОМ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (Вінтоняк М.Р., головний спеціаліст відділу систематизації законодавства,  правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,  правової роботи та правової освіти  Головного територіального управління юстиції  в Івано‑Франківській області )
·         АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ПЕНСІЮ У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА ЗГІДНО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ» (Шевченко Наталія Павлівна, аспірант кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу )

В ході VІ  Міжрегіональної науково-практичної конференції «УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО РЕФОРМ — ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ» (22 травня 2017 року) обговорено питання, що стосувалися ключових політико-правових проблем сучасності в умовах реформування:
§  ДИСПРОПОРЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ ТА СИСТЕМА ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ (Дівнич Віта Михайлівна, аспірант кафедри публічного управління та адміністрування ІФНТУНГ )
§  АЗІЙСЬКІ МОДЕЛІ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: ПРИКЛАД РЕСПУБЛІКИ СІНГАПУР (Кушнарьов Ігор Володимирович, кандидат юридичних наук, докторант відділу правових проблем політології Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України)
§  РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЇЇ ЯКОСТІ (Мороз Світлана Анатоліївна, науковий співробітник Навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України (м. Харків))
§  НАДАННЯ УЧАСНИКУ АТО СТАТУСУ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ (Левкун Ярослав Антонович, в.о начальника управління державної реєстрації  нормативно-правових актів, правової роботи та правової  освіти Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області)

Матеріали обох конференцій опубліковано у науковому журналі  з питань права, економіки та державного управління “Західноукраїнський науковий вісник”  (ISSN 2311-018X)  вип.1/2017  (Головний редактор – кандидат наук з державного управління – Левкун Тетяна Василівна) та на сайті Громадської організації «Західноураїнське наукове товариство».Зі змістом поданих матеріалів можна ознайомитись за посиланнями:

субота, 6 травня 2017 р.

Науково-практичні конференції: травень 2017

Шановні колеги! 
Громадська організація“Західноукраїнське наукове товариство” 
спільно з Управлінням державної реєстрації нормативно-правових актів, правової  роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області 
запрошує Вас до участі  у  науково-практичних конференціях,  що проводитимуться впродовж травня 2017 року.

На конференцію приймаються матеріали викладачів ВНЗ, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, магістрантів, студентів,  представників органів державної влади та місцевого самоврядування, фахівців, які мають науково-практичні інтереси за тематикою конференції.

ПЕРЕВАГИ ЩОДО УЧАСТІ: 
Форма участі: дистанційна.
Матеріали конференції будуть опубліковані на сайті: http://nauktov.blogspot.com та у науковому журналі  з питань права, економіки та державного управління “Західноукраїнський науковий вісник”(ISSN 2311-018X).
Розсилка збірників та сертифікатів усім учасникам.
Учасники самостійно визначають розмір організаційного внеску.

_____________________________________
VI Всеукраїнська науково-практична конференція 
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»

Дата проведення: 18 травня 2017
Тези подати до: 16 травня  2017

VІ  Міжрегіональна науково-практична конференція 
«УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО РЕФОРМ —  ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ»

Дата проведення: 22 травня 2017
Тези подати до: 20 травня 2017

V Міжрегіональна науково-практична конференція 
«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ТА РЕГІОНІВ»

Дата проведення: 25 травня 2017
Тези подати до: 23 травня 2017


Запрошуємо взяти участь особисто та поширити інформацію серед Ваших колег.