вівторок, 30 вересня 2014 р.

Конференції: жовтень-листопад - 2014

Шановні колеги!
Громадська організація «Західноукраїнське наукове товариство»
запрошує Вас взяти участь у Інтернет - конференціях,

що відбудуться у ІІ півріччі 2014 року.

ПЕРЕВАГИ ЩОДО УЧАСТІ:
Форма участі: дистанційна
(Інтернет – участь на http://nauktov.blogspot.com/ ).
  • Матеріали конференцій будуть опубліковані:

- на сайті: http://nauktov.blogspot.com
- у науковому журналі з питань права, економіки та державного управління “Західноукраїнський науковий вісник” (ISSN 2311-018X).
  • Кожен учасник отримає:

Збірник + сертифікат, що підтверджує участь у конференції.
Найактивніші наукові керівники - відзначатимуться почесними грамотами.
  •  Розсилка збірників - на протязі 10 днів з моменту проведення конференції.
  •  Учасники самостійно визначають розмір організаційного внеску


ЖОВТЕНЬ - 2014
Дата проведення
Назва конференції / тематика
1
2
12 жовтня 2014ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Державотворчі процеси в Україні та світі: реалії проблеми, перспективи»
Тези подати до: 10 жовтня 2014

Тематичні напрями:
1.Політико-правові проблеми розвитку суспільства.
2. Актуальні аспекти державного управління.
3. Моделювання соціально-економічних процесів в сучасних умовах.
4. Зовнішньоекономічна діяльність.
5. Міжнародне співробітництво в контексті публічно-правових відносин.
6. Соціальна робота в Україні  та за кордоном.
7. Політична система України: стан та тенденції її розвитку.
8. Проблеми та перспективи становлення інститутів громадянського суспільства: національний та світовий досвід.
9. Економіка сучасного підприємства: теоретико-прикладний аспект.
10. Конкурентоспроможність підприємств та галузей в Україні: реалії, проблеми, перспективи.
11. Освіта. Наука. Культура.
11. Державна політика у сфері охорони здоров'я.
12.  Розвиток туризму та рекреації.

16 жовтня 2014
V МІЖРЕГІОНАЛЬНА
НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Україна на шляху до реформ: політико-правові проблеми сучасності»
Тези подати до: 15 жовтня 2014

Тематичні напрями:
1.Сучасна економічна система та тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття.
2. Актуальні проблеми державного управління.
3. Концептуальні аспекти розвитку правовідносин та правової науки.
4. Механізми реалізації державної регуляторної політики.
5. Освіта та наука в умовах реформування
6. Менеджмент. Маркетинг. Логістика.
7. Філософія та релігія.
8. Демографічна політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку.
9. Організація соціальної роботи в умовах реформування.
10. Туризм та готелярство: тенденції становлення та розвитку.
11. Розвиток мистецтва та дизайну в Україні.
12. Історія України та світу.
13. Політичні процеси як чинник державотворення.
14. Соціально-політичні трансформації на регіональному рівні.
15. Громадсько-політичні рухи в Україні та світі.
16. Мовна політика в Україні та за кордоном.
17. Економічні аспекти глобальних проблем
18. Культура українського народу: історія, сучасність, майбутнє.

22 жовтня 2014


V ВСЕУКРАІНСЬКА 
НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Сучасна економічна система
та тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття»
Тези подати до: 18 жовтня 2014

Тематичні напрями:
1. Теоретико - методологічні основи сучасної економічної теорії.
2. Механізм ринку і проблеми його розвитку.
3. Економічна безпека України.
4. Економічні аспекти глобальних проблем.
5. Циклічні коливання та кризи в економіці.
6. Проблеми та перспективи розвитку маркетингу в Україні.
7. Міжнародні валютні відносини.
8. Новітні тенденції в еволюції власності
9. Механізми державного регулювання економіки.
10. Менеджмент. Маркетинг. Логістика.
ЛИСТОПАД -2014

05 листопада 2014V ВСЕУКРАІНСЬКА
 НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Актуальні проблеми державного управління»
Тези подати до: 02 листопада 2014

Тематичні напрями:
1. Теоретико-методологічні аспекти державного управління.
2. Розвиток державного управління та державної служби: міжнародний досвід.
3. Організаційно-правові засади державного управління  в умовах глобалізації.
4. Механізми державного управління регіональним економічним розвитком.
5. Актуальні проблеми кадрової політики та організації публічної служби у владних інститутах.
6. Проблеми та перспективи розвитку ІТ-технологій в управлінській діяльності.
7. Управління в трансформаційній економіці.
8. Механізми реалізації державної регуляторної політики.

12 листопада 2014
ІV МІЖРЕГІОНАЛЬНА
НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Соціально – економічний розвиток України та регіонів»
Тези подати до:  10 листопада 2014

Тематичні напрями:
1. Реалізація соціальної політики в контексті світового та вітчизняного досвіду.
2. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку.
3. Соціальна робота в Україні та за кордоном.
4. Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин.
5. Соціально-економічні інновації.
6. Політико-правові проблеми розвитку суспільства.
7. Менеджмент. Маркетинг. Логістика.
8. Економіка сучасного підприємства.
9. Зовнішньоекономічна діяльність.
10. Актуальні аспекти розвитку сучасного обліку та аудиту.
11. Фіскальна політика.
12. Механізми реалізації державної регуляторної політики.
13. Стратегія і бізнес-планування як основа стійкого розвитку.
14. Інформаційне суспільство як пріоритет стійкого соціально-економічного розвитку.

20 листопада 2014
ІII МІЖРЕГІОНАЛЬНА
НАУКОВО – ПРАКТИЧНАКОНФЕРЕНЦІЯ
«Тенденції розвитку законодавства та удосконалення правозастосовчої практики в сучасних умовах: національний та світовий досвід»
Тези подати до: 16 листопада 2014

Тематичні напрями:
1.Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
2. Конституційне право.
3. Адміністративне право та процес.
4. Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
5. Трудове право; право соціального забезпечення.
6. Правове регулювання господарської діяльності; фінансове право.
7. Земельне право; аграрне право; екологічне право.
8. Інформаційне право.
9. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
10.Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
11.Судоустрій; прокуратура та адвокатура.
12.Міжнародне право.
13.Політологія.
14.Філософія права.