Конференції 2017: Економіка. Державне управління. Право.


Шановні колеги! 
Громадська організація“ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО”
 спільно з У ПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ПРАВОВОЇ РОБОТИ ТА ПРАВОВОЇ ОСВІТИ  
Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області  
запрошує Вас до участі  у  науково-практичних конференціях,  
що проводитимуться впродовж травня 2017 року.

На конференцію приймаються матеріали викладачів ВНЗ, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, магістрантів, студентів,  представників органів державної влади та місцевого самоврядування, фахівців, які мають науково-практичні інтереси за тематикою конференції.

ПЕРЕВАГИ ЩОДО УЧАСТІ:
Форма участі: дистанційна.
Матеріали конференції будуть опубліковані 
- на сайті: http://nauktov.blogspot.com 
- у  науковому журналі  з питань права, економіки та державного управління “Західноукраїнський науковий вісник”(ISSN 2311-018X).
Розсилка збірників та сертифікатів усім учасникам.
Учасники самостійно визначають розмір організаційного внеску.


VI Всеукраїнська науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»
Дата проведення: 18 травня 2017
Тези подати до: 16 травня  2017
Тематичні напрями конференції:
1. Теоретико-методологічні аспекти державного управління.
2. Пріоритетні напрями розвитку системи державного управління та державної служби.
3. Організаційно-правові засади державного управління  в умовах глобалізації.
4. Механізми державного управління регіональним економічним розвитком.
5. Актуальні проблеми кадрової політики та організації публічної служби у владних інститутах.
6. Проблеми та перспективи розвитку ІТ-технологій в управлінській діяльності.
7. Управління в трансформаційній економіці.
8. Механізми реалізації державної регуляторної політики.

VІ  Міжрегіональна науково-практична конференція
«УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО РЕФОРМ — ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ»
Дата проведення: 22 травня 2017
Тези подати до: 20 травня 2017
Тематичні напрями конференції:
1. Сучасна економічна система та тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття.
2. Актуальні проблеми державного управління.
3. Концептуальні аспекти розвитку правовідносин та правової науки.
4. Механізми реалізації державної регуляторної політики.
5. Освіта та наука в умовах реформування.
6. Менеджмент. Маркетинг. Логістика.
7. Політичні процеси як чинник державотворення.
8. Соціально-політичні трансформації на регіональному рівні.
9. Економічні аспекти глобальних проблем.
10. Філософія та релігія.
11. Демографічна політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку.
12. Організація соціальної роботи в умовах реформування.
13. Історія України та світу.
14. Громадсько-політичні рухи в Україні та світі.
15. Мовна політика в Україні та за кордоном.
16. Туризм та готелярство: тенденції становлення та розвитку.

V Міжрегіональна науково-практична конференція 
«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ТА РЕГІОНІВ»
Дата проведення: 25 травня 2017
Тези подати до: 23 травня 2017
Тематичні напрями конференції:
1. Реалізація соціальної політики в контексті світового та вітчизняного досвіду.
2. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку.
3. Соціальна робота в Україні та за кордоном.
4. Реформування системи державного управління та державної служби.
5. Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин.
6. Соціально-економічні інновації.
7. Політико-правові проблеми розвитку суспільства.
8. Менеджмент. Маркетинг. Логістика.
9. Економіка сучасного підприємства.
10. Зовнішньоекономічна діяльність.
11. Актуальні аспекти розвитку сучасного обліку та аудиту.
12. Фіскальна політика.
13. Механізми реалізації державної регуляторної політики.
14. Стратегія і бізнес-планування як основа стійкого розвитку.
15. Інформаційне суспільство як пріоритет стійкого соціально-економічного розвитку.

ДЕТАЛЬНІШЕ ЩОДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЯХ


• Для участі у конференції необхідно надіслати на E-mail:nauktov@gmail.com  
заявку на участь; тези (або наукову статтю); копію квитанції про сплату оргвнеску.
Матеріали подаються у вигляді тез доповідей обсягом до 4 сторінок або наукових статей обсягом від 8 до 10 сторінок (зі списком літератури)


ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
 •  Шрифт – Times New Roman – 12. Міжрядковий інтервал – 1,5; абзац - 1см; поля – 20 мм - з усіх боків сторінки; вирівнювання за шириною; 
• прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, посада та контактний телефон автора зазначаються на початку матеріалу, ліворуч від тексту; 
• назва доповіді - посередині великими літерами, шрифт 12пт, Тimes New Roman, напівжирний; 
• список літератури подається в кінці тексту, в алфавітному порядку з дотриманням усіх бібліографічних вимог, передбачених державними стандартами.

Спеціальні вимоги щодо статей:
- у верхньому лівому куті вказується УДК;
- до тексту статті має бути подана анотація до 5 рядків (українською, російською та англійською мовами);
- стаття повинна включати наступні структурні елементи:
• Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
• Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор.
• Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття.
• Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
• Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів.
• Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у  даному  напрямку.

У заявці вказати: П.І.Б. учасника, П.І.Б. наукового керівника (якщо є), навчальний заклад, курс, спеціальність (або місце роботи, посаду), контактну адресу з індексом (для листування), телефон, E-mail, обраний тематичний напрям, тему доповіді.
• дозволяється співавторство.
• матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, та подані пізніше зазначеного терміну, розглядатись оргкомітетом не будуть.
• відповідальність за зміст матеріалів несуть автори та  їх наукові керівники.

Після отримання заявки оргкомітет повідомить електронною поштою інформацію щодо реєстрації та участі у конференції.

Матеріали конференції 
будуть опубліковані на сайті:
http://nauktov.blogspot.com 
та у науковому журналі  з питань права, 
економіки та державного управління “Західноукраїнський науковий вісник” 
(ISSN 2311-018X).
Усі учасники отримають сертифікати, 
що засвідчують участь у конференції.

 ЩОДО СПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ


Реквізити для сплати організаційного внеску:
ГО «Західноукраїнське наукове товариство», 
код ЄДРПОУ 37322706; 
р/р№26009323537 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ», 
МФО 380805.
На документі про оплату вказати:
Призначення платежу: організаційний внесок
Платник: прізвище учасника


Запрошуємо взяти участь особисто та поширити інформацію серед Ваших колег.
 Деталі на сайті  http://nauktov.blogspot.com/ або в інформаційних листах (додаються).

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ
 Громадська організація «Західноукраїнське наукове товариство»,
конт. тел: 066 80 18 777


Будемо раді співпраці!
22 коментарі:

 1. Скажите, пожалуйста, а могут ли брать участие в этой конференции студенти?

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Так, у конференціях можуть брати участь усі бажаючі, кого цікавить відповідна наукова проблематика.

   Видалити
 2. Скажіть, будь ласка, обсяг тез доповіді повинен не перевищувати 3 сторінок, чи 4 сторінок?

  ВідповістиВидалити
 3. скажіть будь ласка, чи проводиться розсилка збірника, після проведення публікації, авторам робіт на електронну пошту..????

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Розсилка збірника на електронну пошту не проводиться.
   Збірники розсилаються через Укрпошту рекомендованим листом (бандероллю) не пізніше, ніж через місяць після проведення конференції.

   Видалити
  2. Чи публікується наукова стаття у друкованому варіанті збірника?

   Видалити
  3. Усі статті та тези доповідей публікуються у друкованому варіанті збірника - журналі "Західноукраїнський науковий вісник" - ISSN 2311-018X, що розсилається учасникам.

   Видалити
 4. скажіть будь ласка,чи є необхідність приїзджати в Івано-Франківськ?

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. До Івано-Франківська приїжджати не потрібно. Форма участі дистанційна. Матеріали надсилаємо через відділення Укрпошти на протязі двох тижнів з дня проведення конференції.

   Видалити
 5. Олександр Бублик12 березня 2014 р. о 14:20

  Як довго чекати на зібрник. Уже пройшло три тижні, азбірника не отримав. Конференція відбувалася 19 лютого?

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Усі збірники розіслано 28.02.2014 року!!!
   Особиста інформація направлена Вам на e-mail.
   ШАНОВНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЙ, ЯКЩО ЩЕ ХТОСЬ НЕ ОТРИМАВ ЗБІРНИКІВ, ПРОСИМО ПИСАТИ НА nauktov@gmail.com

   Видалити
 6. Скажіть, будь ласка, чи потрібно додавати до тез рецензію від наукового керівника ?

  ВідповістиВидалити
 7. Що це за шрифт Times New Roman (Суr)? В мене в Wordі даний шрифт не встановлений, я можу відпрвити звичайним Times New Roman? І моя стаття нараховує 7 сторінок, цього достатньо для Вас чи потрібно її збільшити до 8?

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Можете відправити звичайним Times New Roman.
   7 сторінок достатньо, якщо стаття відповідає іншим вимогам.

   Видалити
 8. Чи можу я брати участь у ІІІ МІЖРЕГІОНАЛЬНІЙ
  НАУКОВО – ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
  «Соціально – економічний розвиток України та регіонів», ящо тематика моєї статті ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ІНОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ?

  ВідповістиВидалити
 9. ІІІ МІЖРЕГІОНАЛЬНА
  НАУКОВО – ПРАКТИЧНАКОНФЕРЕНЦІЯ
  «Соціально – економічний розвиток України та регіонів», Для цієї конференйції підійдуть тези щодо підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств?

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Надсилайте матеріали, розглянемо.
   Тематика ваших тез відповідає тематичному напряму № 8. Економіка сучасного підприємства

   Видалити
 10. Чи обов'язковим є науковий керівник ??

  ВідповістиВидалити
 11. Чи обов'язково у тезах вказувати список використаної літератури?

  ВідповістиВидалити