Науково-практичні видання. НОВИНКИ!Звертаємо Вашу увагу на нові находження з видавництва http://tneubook.com.ua , із змістом яких можна ознайомитися за посиланнями,

1. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку (монографія) / За ред. Крисоватий А.І. - 2015. - 460 с. - http://tneubook.com.ua/product/sychasna-krusovat/

2. Міжнародні розрахунки та валютні операції (монографія) / Івасів Б.С., Прийдун Л.М., Рудан В.Я. - 2013. - 572 с. - http://tneubook.com.ua/product/ivaciv/

3. Сучасні тенденції розвитку економічних систем (монографія) / За заг. ред. Гринчуцький В.І. - 2015. - 418 с. - http://tneubook.com.ua/product/grunchuckui/

4. Методологічні аспекти формування та функціонування системи якісних медичних послуг в Україні (монографія) / Мачуга Н.З. - 2012. - 199 с. -http://tneubook.com.ua/product/machuga/

5. Організаційно-економічні засади підвищення ефективності функціонування цукробурякового підкомплексу АПК (монографія) / Пархомець М.К., Олійник О.Р. - 2013. - 260 с. - http://tneubook.com.ua/product/parhomec-894/

6. Короткі історії про місто Ринок (Економічні казки для дітей) / Дерій М.В. - 2015. - 16 с. - http://tneubook.com.ua/product/derij/ ЯКЩО ВИ НЕ БАЖАЄТЕ ОТРИМУВАТИ ВІД НАС ІНФОРМАЦІЮ ПРО НОВІ КНИЖКИ - НАДІШЛІТЬ НАМ E-MAIL З ТЕКСТОМ ВІДПИСАТИСЯ.
_____________________________
З нагоди новорічних свят Інтернет-магазин книжкових видань Тернопільського національного економічного університету пропонує скористатися 5% зменшенням вартості усіх видань та ознайомитися з новою літературою:  
Для скористання пропозицією необхідно на етапі кінцевого оформлення замовлення (вибору способу доставки та введення персональних даних) внести у поле застосування промо-коду "TNEU2016". Промо-код може бути використаний лише до 7 лютого 2016 року. 

Також звертаємо Вашу увагу на нові находження з видавництва, із змістом яких можна ознайомитися за посиланнями

1. Психологія професійного вигорання військовослужбовців (монографія) / Хайрулін О.М. - 2015. - 220 с. http://tneubook.com.ua/product/hajrulin/

2. Організаційно-економічний механізм підвищення дохідності сільськогосподарських підприємств регіону: теорія, методика, практика (монографія) / Пархомець М.К., Гудак В.В. - 2014. - 256 с. http://tneubook.com.ua/product/parhomec/ 

3. Місцеві фінанси (Підручник) / За ред. Кириленко О.П. - 2-ге. видання. - 2015. - 460 с. http://tneubook.com.ua/product/kurulenko/ 

Інші видання з економіки підприємства, міжнародної економіки, маркетингу, менеджменту, фінансів, обліку, аналізу, статистики, інформатики, педагогіки та іноземної мови можна переглянути на сайті http://tneubook.com.ua. ЯКЩО ВИ НЕ БАЖАЄТЕ ОТРИМУВАТИ ВІД НАС ІНФОРМАЦІЮ ПРО НОВІ КНИЖКИ - НАДІШЛІТЬ НАМ E-MAIL З ТЕКСТОМ ВІДПИСАТИСЯ

_________________________________
НОВИНКА 2012 року!
Studies of Changing Societies:
Comparative and Interdisciplinary Focus
© SCS Journal            ISSN -2225 2215
SCS Journal це міжнародний журнал, в редакційній колегіїї якого представлені видатні науковці з19 країн, 24 університетів, та більш ніж 10 дослідницьких та наукових професійних організацій;
SCS Journal журнал, що рецензуються та має систему подвійного анонімного рецензування;
SCS Journal журнал з відкритим доступом до контенту та архіву публікацій;
SCS Journal використовує англійську, як основну мову публікацій;
SCS Journal це міждисциплінарна збірка статей. Ви можете податистаттю будь-якої тематики, що має відношення до соціальних наук;.
SCS Journal публікує серію тематичних спеціальних номерів, щовидаються щорічно ;
SCS Journal має безкоштовну реєстрацію на сайті, безкоштовну подачу статей, та безкоштовний доступ до публікацій;
SCS Journal має досить виважену політику щодо публікацій та консультацій в процесі подачі статті;
SCS Journal зареєстрований та індексується в таких відомих базах як DOAJ, DIALNET, ULRICHSWEB, SCIENCE INDEX, Clobethics.net та інших ;
SCS Journal має онлайн систему подачі статей, та директорію автора з можливістю спілкування з науковцями з різних країн;
SCS Journal автори отримують щоквартально інформаційний лист;
Головний редактор,Ольга Гужва

In This Issue
Volume 1'(1) 2012
Robley E. George
SOCIOECONOMIC DEMOCRACY A
Progressive Societal Arrangement
Svitlana Batsyukova
Human Trafficking and Human Smuggling:
Similar Nature, Different Concepts
Lin Ren,
Introduction into the English School and the
Current Reality Related Research Topics
Irina Soldatenko
Social Responsibility of Business in Ukraine
(using the banking sphere as an example).
Book review
Trust The Social Virtues and the Creation of
Prosperity By: Francis Fukuyama
Reviewed by: Akbar Valadbigi, Bagrat
Harutyunyan
Muhammad Tahir Tabassum
POLITICAL SITUATION IN KASHMIR AND
ROLE OF UNITED NATIONS
Michael O. Slobodchikoff
How Effective are International
Organizations at Resolving Territorial
Disputes among Member States: A Look at the European Union
Roman Nikolaev
Explaining Support for Vladimir Putin:
Culture versus Performance
Martin Carrier
INSTITUTIONAL CHANGE POWER, AND POLITICAL EXECUTIVES IN UKRAINE UNDER THE KUCHMA PRESIDENCY
Akbar Valadbigi, Bagrat Harutyunyan
Studying the Peculiarities of Social CapitalAmong the Yezidi Rural Population of Armenia (Focusing on the Alterations ofSocial Trust )
 
NEW! Regular Issue! We are happy to announce the start of submission
process for publication in the second issue of the online collection of
scientific works Studies of Changing Societies.
We invite you to submit an article according to the Authors Guideline.
Submission deadline: October 15, 2012.(updated)
Date of publication: December, 2012.
We are happy to announce the start of submission process for publication in
the Special Issue of the online collection of scientific works Studies of
Changing Societies.

NEW! Special Issue! The announced special issue is devoted to political
corruption: we expect to consider case studies from different regions,
comparative studies, theoretical studies and methodological studies of
corruption. The issue is expected to include 5-6 articles (up to 8,000 words)
and will be published in partnership with RC 20 Political Finance and Political
Corruption ofInternational Political Science Association (IPSA).
We invite you to submit an article according to the Authors Guideline.

get joined our SCS Journal Group in Facebook and
SCSJournal Group in Linkedin.
Contact Us
 ___________________________________________


НОВИНКА 2011 року!!!

"Історія розвитку банківської системи в Україні
в умовах становлення ринкового господарства
(друга половина ХІХ - початок ХХ ст)".

Автор книги - к.е.н. Новікова Ірина Едуардівна.

АНОТАЦІЯ
Книга присвячена дослідженню проблеми формування банківської системи на території України, що входила до складу Російської імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Розкрито економічну сутність та природу банківської системи, банків та кредиту. Визначено роль цієї системи у становленні вітчизняного ринкового господарства. Здійснено класифікацію елементів цієї системи, а також представлено її структуру та функції.
На основі широкого кола архівних джерел, статистичних матеріалів та історико-економічної літератури, здійснено теоретичний аналіз процесу становлення та розвитку української банківської системи ринкового типу в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., висвітлено та узагальнено теоретичні погляди українських економістів щодо формування цієї системи та розкрито особливості правового регулювання її діяльності, урядової політики, видів та динаміки банківських операцій.

Робота проілюстрована схемами, таблицями, діаграмами й фотографіями видатних діячів та вітчизняних банківських установ досліджуваного періоду.

Книгу адресовано дослідникам-науковцям, викладачам, аспірантам і всім тим, хто вивчає економічну історію України та українську економічну думку, а також працює над тематикою функціонування банківської системи в сучасному ринковому господарстві.

Загальний обсяг - 304 с., друкована 2011 р., рекомендована до друку вченою радою економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наявні 2-а варіанта обкладинок: типу А, та товста (обидві кольорові - на фото), формат 60*84 1/16, друк офсетний, папір офсетний, гарнітура Times.

 e-mail автора: ie_novikova@meta.ua  (Новікова Ірина Едуардівна)

_______________________________________________________________________________
ДО ВІДОМА УСІХ, КОГО ЦІКАВЛЯТЬ ПИТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕКОЛОГІЇ, ТУРИЗМУ,
ЕКОНОМІКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРПОСЛУГ

Хочемо повідомити, що у ТОВ “Видавничий центр “Академія”, м. Київ, вийшло довідкове видання “Словник рекреаційних термінів”, укладач к.е.н.Бєляєва Світлана Станіславівна, 2011 р.

СЛОВНИК РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРМІНІВАвтор-укладач к.е.н. Бєляєва С.С.
віце-президент Всеукраїнської молодіжної туристичної асоціації (ВМТА),
голова громадської організації «КолоОбіг» (ГОК),
зав. кафедри економіки природокористування
Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління (ДЕА) Мінприроди України

Серія «Енциклопедії, словники-довідники»
Технічні парметри книги:
Рік видання – 2011
Формат – 84х108/32
Оправа – 76 (тверда, ламінована)
Обсяг – 184 сторінки
Стандарт упаковки – 20 прим.
Ціна – 38 грн. 00 коп.


АНОТАЦІЯ
У словнику на поняттєвому та інформаційному рівнях розкрито природничі, географічні, соціальні, економічні, екологічні питання, важливі у справі збереження біорізноманіття і раціонального використання природних ресурсів, організації туризму та відпочинку людей.
Адресований студентам вищих навчальних закладів, фахівцям, які працюють у сфері охорони природи, туризму, екологічного права, й усім, хто переймається рекреаційною проблематикою.
Координати видавництва:
Редакція: м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44
Поштова адреса: 04119, Київ-119, а/с 37
тел.: (+38044) 4831983
факс: (+38044) 4831924
Електронна пошта: academia-pc@svitonline.com
Відділ реалізації: 03057, м. Київ, вул. Довженка, 3
тел./факс: (+38044) 456 9079, 456 9079
Електронна пошта: academvidav@svitonline.com