четвер, 30 жовтня 2014 р.

КОНФЕРЕНЦІЇ листопад-2014

Шановні колеги!
Громадська організація «Західноукраїнське наукове товариство»
запрошує Вас взяти участь у Інтернет – конференціях
з економіки, правових наук та державного управління,
що відбудуться у листопаді 2014 року

ПЕРЕВАГИ ЩОДО УЧАСТІ: 
· Форма участі: дистанційна
(Інтернет – участь на  http://nauktov.blogspot.com/  ).
· Матеріали конференцій будуть опубліковані:
- на сайті: http://nauktov.blogspot.com
- у  науковому журналі  з питань права, економіки та державного управління “Західноукраїнський науковий вісник” (ISSN 2311-018X).
· Кожен учасник отримає:
Збірник + сертифікат, що підтверджує участь у конференції.
Найактивніші  наукові керівники -  відзначатимуться почесними грамотами.
· Розсилка збірників -  на протязі 10 днів з моменту проведення конференції.
· Учасники самостійно визначають розмір організаційного внеску
ІМІЖРЕГІОНАЛЬНА
НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Соціально – економічний розвиток України та регіонів»
Дата проведення:  12 листопада 2014
Тези подати до:  11 листопада 2014
Тематичні напрями:
1. Реалізація соціальної політики в контексті світового та вітчизняного досвіду.
2. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку.
3. Соціальна робота в Україні та за кордоном.
4. Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин.
5. Соціально-економічні інновації.
6. Політико-правові проблеми розвитку суспільства.
7. Менеджмент. Маркетинг. Логістика.
8. Економіка сучасного підприємства.
9. Зовнішньоекономічна діяльність.
10. Актуальні аспекти розвитку сучасного обліку та аудиту.
11. Фіскальна політика.
12. Механізми реалізації державної регуляторної політики.
13. Стратегія і бізнес-планування як основа стійкого розвитку.
14. Інформаційне суспільство як пріоритет стійкого соціально-економічного розвитку.

ІII МІЖРЕГІОНАЛЬНА
НАУКОВО – ПРАКТИЧНАКОНФЕРЕНЦІЯ
«Тенденції розвитку законодавства
та удосконалення правозастосовчої практики
в сучасних умовах: національний та світовий досвід»
Дата проведення: 20 листопада 2014
Тези подати до: 16 листопада 2014
Тематичні напрями:
1.Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
2. Конституційне право.
3. Адміністративне право та процес.
4. Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
5. Трудове право; право соціального забезпечення.
6. Правове регулювання господарської діяльності; фінансове право.
7. Земельне право; аграрне право; екологічне право.
8. Інформаційне право.
9. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
10.Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
11.Судоустрій; прокуратура та адвокатура.
12.Міжнародне право.
13.Політологія.
14.Філософія права.

Про підсумки роботи конференції

Шановні науковці!
16 жовтня 2014 року  відбулася
«Україна на шляху до реформ: 
політико-правові проблеми сучасності»
(м. Івано-Франківськ)

Учасниками активно обговорювались політико-правові проблеми сучасності в умовах реформування за наступними тематичними напрямами:
1.Сучасна економічна система та тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття.
2 . Механізми реалізації державної регуляторної політики.
3. Економічні аспекти глобальних проблем.
 
Ознайомитись зі змістом поданих матеріалів...

Матеріали конференції опубліковано у науковому журналі  з питань права, економіки та державного управління “Західноукраїнський науковий вісник” Вип. 6/2014 (ISSN 2311-018X).


середа, 29 жовтня 2014 р.

Про підсумки роботи конференції

Шановні колеги!

12 жовтня 2014  року відбулася 
«Державотворчі процеси в Україні та світі:
реалії проблеми, перспективи»
( м. Івано-Франківськ)

В ході конференції обговорення тривало за ключовими напрямами:    
- Актуальні аспекти державного управління (Тематичний напрям 1).
Проблеми та перспективи становлення інститутів громадянського суспільства: національний та світовий досвід (Тематичний напрям 2). 
Освіта. Наука. Культура (Тематичний напрям 3). 

Матеріали конференції опубліковано у науковому журналі  з питань права, економіки та державного управління “Західноукраїнський науковий вісник” Вип. 6/2014 (ISSN 2311-018X).

Зі змістом наукових доповідей можна ознайомитись, перейшовши за посиланням...