субота, 12 грудня 2015 р.

Про підсумки роботи конференції

Шановні науковці!
8 грудня 2015 року відбулася 
V МІЖРЕГІОНАЛЬНА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
(м.Івано-Франківськ)

Науково-комунікативний захід проводився з метою  комплексного наукового дослідження політико-правових проблем сучасності в умовах реформування.
Тематичні напрями роботи конференції, за якими відбувалось обговорення:
1. Актуальні проблеми державного управління.
2. Менеджмент. Маркетинг. Логістика.
3 . Організація соціальної роботи в умовах реформування.
4. Мовна політика в Україні та за кордоном.

Подані тези доповідей та наукові статті учасників конференції  опубліковано на сайті конференції та у науковому журналі з питань права, економіки та державного управління  “Західноукраїнський науковий вісник (ISSN 2311-018X) Вип.3/2015

понеділок, 30 листопада 2015 р.

Про підсумки роботи конференції

Шановні колеги!
З0 листопада 2015 року відбулася V ВСЕУКРАІНСЬКА
НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
(м.Івано-Франківськ)
 
Науковий захід проведено з метою комплексного розгляду актуальних проблем державного управління,  із залученням досліджень науковців, аспірантів, студентів, фахівців у галузі державного управління та представників громадськості.
Учасники конференції  взяли активну участь в обговоренні ключових аспектів актуальних проблем державного управління в межах визначених напрямів:
-  Теоретико-методологічні аспекти державного управління.
- Організаційно-правові засади державного управління  в умовах глобалізації.
-  Механізми державного управління регіональним економічним розвитком.
-  Проблеми та перспективи розвитку ІТ-технологій в управлінській діяльності.

Детальніше зі змістом поданих матеріалів можна ознайомитись, перейшовши запосиланням…
 Подані тези та наукові статті будуть опубліковані у у науковому журналі  з питань права, економіки та державного управління  “Західноукраїнський науковий вісник Вип. 2/2015.
понеділок, 16 листопада 2015 р.

Шановні  колеги!
Громадська організація «Західноукраїнське наукове товариство»
запрошує Вас взяти участь у конференціях, що відбудуться у ІІ півріччі 2015 року

ПЕРЕВАГИ ЩОДО УЧАСТІ:
· Форма участі: дистанційна (Інтернет – участь на  http://nauktov.blogspot.com/  ).
· Матеріали конференцій будуть опубліковані:
-  на сайті: http://nauktov.blogspot.com
- у  науковому журналі  з питань права, економіки та державного управління “Західноукраїнський науковий вісник” (ISSN 2311-018X).
· Кожен учасник отримає: Збірник + сертифікат, що підтверджує участь у конференції.
Наукові керівники -  відзначатимуться почесними грамотами.
· Розсилка збірників -  впродовж 10 днів з моменту проведення конференції.
· Учасники самостійно визначають розмір організаційного внеску

V ВСЕУКРАІНСЬКА
НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
 Актуальні проблеми державного управління
Дата проведення: 30 листопада 2015 року 
Тези подати до: 28 листопада  2015 року
Напрями роботи конференції:
1. Теоретико-методологічні аспекти державного управління.
2. Розвиток системи державного управління та державної служби.
3. Організаційно-правові засади державного управління  в умовах глобалізації.
4. Механізми державного управління регіональним економічним розвитком.
5. Актуальні проблеми кадрової політики та організації публічної служби у владних інститутах.
6. Проблеми та перспективи розвитку ІТ-технологій в управлінській діяльності.
7. Управління в трансформаційній економіці.
8. Механізми реалізації державної регуляторної політики.


V МІЖРЕГІОНАЛЬНА
НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Україна на шляху до реформ: політико-правові проблеми сучасності»
Дата проведення: 8 грудня 2015 року
Тези подати до: 6 грудня   2015 року
Напрями роботи конференції:
1. Сучасна економічна система та тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття.
2. Актуальні проблеми державного управління.
3. Концептуальні аспекти розвитку правовідносин та правової науки.
4. Механізми реалізації державної регуляторної політики.
5. Освіта та наука в умовах реформування
6. Менеджмент. Маркетинг. Логістика.
7. Політичні процеси як чинник державотворення.
8. Соціально-політичні трансформації на регіональному рівні.
9. Економічні аспекти глобальних проблем.
10. Філософія та релігія.
11. Демографічна політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку.
12. Організація соціальної роботи в умовах реформування.
13. Історія України та світу.
14. Туризм та готелярство: тенденції становлення та розвитку.
15. Розвиток мистецтва та дизайну в Україні.
16. Громадсько-політичні рухи в Україні та світі.
17. Мовна політика в Україні та за кордоном.
18. Культура українського народу: історія, сучасність, майбутнє.


V ВСЕУКРАІНСЬКА
НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Сучасна економічна система та тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття»
Дата проведення: 18 грудня 2015 року
Тези подати до: 16 грудня   2015 року
 Напрями роботи конференції:
1. Теоретико-методологічні основи сучасної економічної теорії.
2. Механізм ринку і проблеми його розвитку.
3. Економічна безпека України.
4. Економічні аспекти глобальних проблем.
5. Циклічні коливання та кризи в економіці.
6. Проблеми та перспективи розвитку маркетингу в Україні.
7. Міжнародні валютні відносини.
8. Новітні тенденції в еволюції власності.
9. Механізми державного регулювання економіки.
10. Менеджмент. Маркетинг. Логістика.

ІV МІЖРЕГІОНАЛЬНА
НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
 «Соціально – економічний розвиток України та регіонів” 
Дата проведення: 23 грудня 2015 року
Тези подати до: 20  листопада 2015 року
Тематичні напрями:
1. Реалізація соціальної політики в контексті світового та вітчизняного досвіду.
2. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку.
3. Соціальна робота в Україні та за кордоном.
4. Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин.
5. Соціально-економічні інновації.
6. Політико-правові проблеми розвитку суспільства.
7. Менеджмент. Маркетинг. Логістика.
8. Економіка сучасного підприємства.
9. Зовнішньоекономічна діяльність.
10. Актуальні аспекти розвитку сучасного обліку та аудиту.
11. Фіскальна політика.
12. Механізми реалізації державної регуляторної політики.
13. Стратегія і бізнес-планування як основа стійкого розвитку.
14. Інформаційне суспільство як пріоритет стійкого соціально-економічного розвитку.


пʼятниця, 3 квітня 2015 р.

Про лідсумки роботи конференції

До уваги науковців!
26 березня 2015 року відбулася 
ІІІ МІЖРЕГІОНАЛЬНА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
( м. Івано-Франківськ)

Учасники конференції взяли активну участь в обговоренні за наступними тематичними напрямами:
1. Реформування системи державного управління та державної служби: національний та світовий досвід.
2. Фінансова система України. Банківська діяльність. Правове підґрунтя економічних ризиків та інфляційних процесів.
3. Ключові аспекти галузевих досліджень правових знань. Тематичний напрям
4. Захист прав та свобод людини та громадянина в системі судових та правоохоронних органів.

Зі змістом наукових доповідей можна ознайомитись, перейшовши за посиланням...

Матеріали конференції опубліковано  у науковому журналі з питань права, економіки та державного управління “Західноукраїнський науковий вісник” Вип.1/2015 (ISSN 2311-018X).

!!!Розсилка збірників та сертифікатів - 6-7 квітня 2015 року.

вівторок, 24 лютого 2015 р.

Міжрегіональна науково-практична конференція

Шановні  науковці, 
запрошуємо Вас до участі  у
ІІІ Міжрегіональній науково-практичній конференції 
«Тенденції розвитку законодавства та удосконалення правозастосовчої практики в сучасних умовах: національний та світовий досвід»
яка відбудеться  26 березня  2015 року
(м.Івано-Франківськ).

На конференцію приймаються матеріали викладачів ВНЗ, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, магістрантів, студентів,  представників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, фінансових установ, фахівців, які мають науково-практичні інтереси за тематикою конференції.
Форма участі: дистанційна.
Матеріали конференції будуть опубліковані на сайті: http://nauktov.blogspot.com та у науковому журналі  з питань права, економіки та державного управління “Західноукраїнський науковий вісник” (ISSN 2311-018X).
Кожен учасник отримає сертифікат, що підтверджує його участь у конференції.
Розсилка збірників та сертифікатів -  впродовж двох тижнів з моменту проведення конференції.
Напрями роботи конференції:

1. Реформування системи державного управління та державної служби: національний та світовий досвід.

2. Нотаріальна практика та нотаріальне діловодство. Роль приватного нотаріату в підтримці правових систем.

3. Експертна діяльність в Україні та за кордоном.

4. Особливості надання адміністративних послуг на територіях зі  спеціальним статусом та у зоні АТО.

5. Фінансова система України. Банківська діяльність. Правове підгрунтя економічних ризиків та інфляційних процесів.

6. Ключові аспекти галузевих досліджень правових знань (цивільне право та  цивільний процес;  кримінальне право та кримінальний процес; дміністративне право; земельне, трудове , сімейне право та інші).

7. Захист прав та свобод людини та громадянина в системі судових та правоохоронних органів.

6. Роль міжнародних інституцій в забезпеченні територіальної цілісності та суверенітету України.

Для участі у конференції необхідно до  20 березня  2015 року надіслати на E-mail: nauktov@gmail.com заявку на участь; тези (або наукову статтю); копію квитанції про сплату оргвнеску.


 Контакти оргкомітету:
ГО «Західноукраїнське наукове товариство», 
конт. тел: 066 80 18 777;
096 618 67 03.
http:// nauktov.blogspot.com